VELKOMMEN TIL EJERFORENINGEN og GRUNDEJERFORENINGENS HJEMMESIDE

Alle med interesse for vores ejendomme kan se en række informationer om både ejendommene og foreningenger her på hjemmesiden.

Hjemmesiden er tænkt som en fordel for beboerne og bestyrelserne, da man kan læse alle relevante informationer, nyheder, regler med videre. Samt at hjemmesiden kan benyttes som kommunikationskanal mellem bestyrelsen og beboerne. Der er bestyrelsens håb, at beboerne jævnligt lægger vejen omkring hjemmesiden for at skimme for nyheder mv.

Hjemmesiden vedligeholdes som udgangspunkt af ejerforeningens bestyrelse for højhusene.

Vi håber du bliver glad for hjemmesiden og finder den værdiskabende og brugbar.

Som beboer, på Hollandske Mølle, LOG ALTID IND, så du kan se alt tilgængeligt indhold.

Forkortelser:
EF - Ejerforeningen for højhusene.
GF - Grundejerforeningen for højhusene og rækkehusene.

Venlig hilsen
Bestyrelsen